LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
REAL OR FAKE - ECHT OF NEP
Het is de bedoeling om in deze rubriek op een ludieke manier fake news of fake pictures te brengen, of zijn er toch waarheidsgetrouwe artikels en/of echte foto's bij?
Uiteraard allemaal luchtvaartgericht en met de bijhorende (achtergrond)informatie.
KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT KOOPT ZEPPELIN

Zopas vernamen we dat het Belgisch Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is overgegaan tot de aankoop van een milieuvriendelijk luchtschip. De Zeppelin met de toepasselijke naam “Sky Explorer” zal ingezet worden naast de weerballonnen die al decennia lang worden gebruikt. Met dit luchtschip, varend onder de Belgische registratie OO-KMI, kan men weerfenomenen en klimaatwijzigingen gedurende een langere tijd monitoren en dit op verschillende plaatsen verspreid over ons land.
Kort op de bal spelen qua weersvoorspellingen voor ons geografisch kleine België waren en zijn nog steeds zeer moeilijk omwille van de geringe oppervlakte waarboven het weer zich evolueert.
Met de inzet van de Sky Explorer rekent men er bij het KMI op dat de voorspellingen tot 80 % accurater zullen zijn en daarenboven zullen ze op kortere termijn kunnen gecommuniceerd worden.
De Zeppelin NT (New Technology) van het KMI
(zie foto hieronder) wordt nog test gevlogen bij de fabrikant in het Duitse Friedrichshafen.
Als de inzet van de Sky Explorer aan de verwachtingen voldoet, wordt de aanschaf van nog een tweede blimp overwogen. De tweede Zeppelin (als die er komt) zou men dan kunnen voorzien van de registratie OO-IRM naar analogie met de Franse naam (Institut Royal Météorologique) van het federaal wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet rond het weer en het klimaat. Waar juist de thuisbasis van de Sky Explorer zal komen wordt nog onderzocht en geëvalueerd.
Wordt vervolgd!

(Tekst: Jef Pets - Foto: Dieter-Franz Müller - EDNY Friedrichhafen)

Echt of nep ?
Het was een aprilvisje - sorry!!!