LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
UITZONDERLIJK VERVOER - CONVOI EXCEPTIONEL

Op 31 maart 2021 bemerkte Wim Severens, medelid van onze modelvliegclub MASH, een speciaal wegtransport op te Nijvel. Prompt maakte hij rechtsomkeer om alles van naderbij te gaan bekijken. Wim stootte op een convooi van 5 Alpha Jets 1B van onze Belgische Luchtmacht. De AT's 14 - 19 - 22 - 25 en 29 stonden op opleggers. Wim informeerde bij de chauffeurs die hem toevertrouwden dat ze op weg waren naar Bordeaux en dat deze 5 Alpha Jet's bestemming Canada zouden krijgen.
De Alpha Jet deed zijn intrede bij de luchtmacht in 1978 als vervanger van de Lockheed T-33 "T-Bird" en de Fouga CM170 Magister. Aanvankelijk opereerden de A-Jets op Brustem (Sint-Truiden) waarna zij verhuisden naar de 1° Wing in Bevekom.
In 2004 werden ze overgeheveld naar Cazaux (Frankrijk) waar AJeTS werden opgericht, een samenwerking op het vlak van pilotenopleiding tussen Frankrijk en België.
De dagdagelijkse onderhoudstaken werden uitgevoerd door de technici in Cazaux zelf, voor het "grote" onderhoud kwamen de Alpha Jets nog eens even terug naar Bevekom. Eind 2019, begin 2020 werden zij allemaal buiten dienst gesteld en in Bevekom gestockeerd. Zo kwam er, na ongeveer 40 jaar trouwe dienst bij onze luchtmacht, een einde aan de loopbaan van deze vliegtuigen. Gedurende vele jaren waren zij op 21 juli de vertrouwde openers van het luchtdefilé waarbij zij de Belgische driekleur trokken op onze Nationale Feestdag. Enkele toestellen (vermoedelijk vier) blijven in België en zullen in musea worden ondergebracht. In totaal vlogen 33 Alpha Jets in dienst bij onze Luchtcomponent met registraties gaande van de AT-01 tot de AT-33.
In 2018 werden 25 toestellen te koop aangeboden waardoor deze 5 vermoedelijk naar één van hun kopers afreizen zijnde Top Aces Incorporation in Quebec - Canada. Het bedrijf werd opgericht door drie voormalige Royal Canadian Air Force CF-18 gevechtspiloten. Top Aces is vergelijkbaar met de militaire Top Gun Fighter Weapons School USA (gekend van de film Top Gun) maar dan in een privaat kleedje. Onder hun vloot tellen zij Alpha Jet, Skyhawk, F-16 en Learjet.

Met speciale dank aan Wim voor de moeite die hij zich troostte om deze beelden vast te leggen en zijn bereidwilligheid om zijn foto's en informatie met ons te delen.

(Tekst : Jef Pets - Foto's : Wim Severens - Armand Thys - Guido Volders - Marc Van Ryssel - Raymond De Clercq - Jef Pets)

Klik op de Alpha Jet hieronder voor de fotoreeks bij dit artikeltje.