LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
SUNSET AND DUSK SHOOT AT MELSBROEK THE HOME OF THE 15°WING

Op 26 januari 2016 werden wij uitgenodigd door de Public Relation van de Belgische
Luchtmacht op Melsbroek. Daar kregen we van de Basiscommandant van de 15° Wing,
Kolonel Patrick Mollet en Kolonel Wim Lecoutere een uiteenzetting over hetgeen er in
2016 op militair luchtvaart gebied te gebeuren staat.
2016 staat in het teken van 70 jaar Belgian Air Force, waarbij de Luchtcomponent de
kick-off start in april met de Fly To Year Dream in Bevekom. Hier kunnen jongeren
ervaren hoe een loopbaan bij Defensie, meerbepaald bij de Luchtcomponent, er uit
ziet.
In mei volgt de 19° editie van de Indian Day, een jaarlijks wederkerend topevenement
voor de motorfiets-liefhebbers onder ons. De opbrengst hiervoor wordt, zoals steeds,
geschonken aan een goed doel.
Eind juni komt de klap op de vuurpijl ter gelegenheid van 70 jaar Belgische Luchtmacht
met de "Air Force Days" op de vliegbasis van Florennes.
Tevens verleent de Luchtcomponent zijn medewerking aan de internationaal bekende
Sanicole-airshow.
Los hiervan kunnen her en der nog bijkomende activiteiten georganiseerd worden. U
kan alles op de voet volgen op de website van Defensie .
Ook komt er een feestelijk, tweedelig boek dat enerzijds 70 jaar Luchtmacht schetst
aan de hand van uniek beeldmateriaal en een tweede deel dat een beeld geeft waar
de Luchtcomponent actief is, zowel in het binnen- als in het buitenland.

De mededeling van al hetgeen in 2016 op stapel staat, werd aan de aanwezigen op
een bijzondere plaats toevertrouwd, namelijk in de laadruimte van het werkpaard van
onze Belgische Luchtmacht, de Hercules C-130.
Adjudant-chef Jozef "Jo" Vanden Broeck bezorgde ons een onvergetelijke avond met de
mededeling dat wij 2 C-130 Hercules toestellen mochten fotograferen bij het opstarten
voor een nachtvlucht.
De toestellen waren voor deze gelegenheid reeds op de tarmac klaargezet. Een
aanwezige Italiaanse Airbus en de aankomst van de eigen Airbus A321 van de
Luchtcomponent zorgden voor een gesmaakt intermezzo.
Dan volgde het opstarten van de Hercules vliegtuigen, die we naar hartelust mochten
fotograferen.

Enorm bedankt aan het personeel van de 15°Wing en de mensen van Comopsair IPR
voor de gastvrijheid en zonder twijfel voor de unieke fotoshoot die wij op deze
droomlocatie mochten ervaren.

Klik op het logo van 70 jaar Luchtmacht en ontdek enkele sfeerbeelden van die avond.