LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
UIT WELK LAND KOMT EEN VLIEGTUIG ?

Zoals wij de Belgische nummerplaten voor de auto's kennen, bestaat in de Luchtvaart ook een identificatienummer dat verwijst naar het land van herkomst. Een beetje geschiedenis : “ Tijdens een eerste internationale luchtvaartconventie in Parijs op 13 oktober 1919, koos België voor de registratie van luchtvaartuigen de kenletters O-B, gevolgd door 3 bijkomende letters. Voor Nederland was de beginletter een H.
Tijdens een tweede internationale conferentie over de radiotelegrafie in 1927 in Washington, koos België voor de kenletters OO-, zoals we die nu nog steeds kennen, Nederland koos voor PH. Deze aanpassingen in 1927 drongen zich op om bij radiocommunicatie tussen de verkeerstoren en het vliegtuig duidelijk te kunnen definiëren van welk land het toestel afkomstig was.
Vandaag hebben de vliegtuigen in Frankrijk een registratienummer beginnende met een F, in Nederland beginnende met PH en in Groot-Brittannië met een G. In Duitsland is de eerste letter een D.
Het registratienummer van een vliegtuig wil niet noodzakelijk zeggen dat het toestel ook effectief in dat land gebaseerd staat. Zo kan een vliegtuig met Duitse registratie ook als thuisbasis het vliegveld van Zoersel hebben en kan een Frans geregistreerd toestel op Zwartberg staan.

In België begint de registratie met de letters OO gevolgd door een plat streepje met daarachter 3 letters voor de klassieke vliegtuigen.
Men maakt in ons land een onderscheid tussen normale vliegtuigen en zelfbouwtoestellen en/of Ultra Light Motorised (ULM) vliegtuigen.
Deze laatsten dragen ook de kenletters OO maar worden na het plat streepje gevolgd door ofwel één letter en twee cijfers ofwel drie cijfers zonder letters.
Hetgeen hierboven werd beschreven heeft enkel betrekking op de civiele- of burgerluchtvaart. De militaire toestellen wijken af van dit patroon en wijzen hun eigen registraties toe.


(Artikel : Jef Pets)

Klik op de foto van de oude Belgische registratie hieronder en bekijk enkele voorbeelden met registraties van Europese vliegtuigen.