LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
WAT BETEKENT VAANSTAND ?

Sommige propeller aangedreven vliegtuigen hebben de mogelijkheid om hun schroeven in "vaanstand" te draaien. Het komt erop neer dat men de bladen van de schroef of schroeven zodanig instelt dat de wind er weinig of geen invloed op heeft. Dit gebeurt bij noodgevallen of bij motortesten.
Een propeller in zijn normale werkstand zal bij het uitvallen van de motor door de luchtstroom blijven (tegen)draaien. Dit heeft weerstand tot gevolg wat resulteert in extra brandstofverbruik omdat (bij twee- of meerdere propeller aandrijving) de goede motor(en) dan meer kracht dienen te leveren om deze tegendruk te compenseren. Wanneer de schroefbladen in vaanstand worden gedraaid bv in geval van nood, zal het voor de overige motor(en) minder weerstand opleveren zodat het toestel op hoogte kan blijven vliegen. Bij een één-motorig vliegtuig biedt het de piloot de mogelijkheid langer hoogte aan te houden, met extra kansen op een geslaagde noodlanding.

(Artikel & foto’s : Jef)

Hieronder enkele voorbeelden :
foto 1 : vaanstand
foto 2 : normale arbeidsstand
foto 3 : rechtermotor uit (test) en in vaanstand geplaatst