LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
Van 23 oktober tot 2 november 1909 vond De Vliegweek van Antwerpen plaats.
Ronkende namen zoals Baron Pierre De Caters, Maurice Tips en Jan Olieslagers namen er aan deel.

De foto's die u hierna kan bekijken werden mij overhandigd door Roger Lemmens (zaliger). De foto's werden ingescand, zodat ik ze digitaal kon aanwenden.
Wat het copyright betreft, ik heb geen idee van wie Roger ze heeft gekregen, noch door wie ze genomen werden. Op de achterzijde van de foto's kan u de beschrijvende tekst terugvinden.

Klik op het toestel van Baron De Caters om de andere foto's te bekijken.
 
SPOTTERSCORNER 1909